Vítejte na internetových stránkách mého
genealogického výzkumu jmen:
Welcome to internet pages of my
genealogical research of names:

line
Filsak & Füllsack
line


Vítejte ...
Welcome ...
Již delší dobu mě vrtá hlavou co vlastně moje příjmení znamená, jak a kde se objevilo. Není u nás i ve světě moc obvyklé, domnívám se, že je reálné dopátrat se společných předků. Proto jsem se před nějakým časem rozhodl sestavit tento rodokmen Filsaků.
For a long time a couple of questions are going round in my mind. What does my surname mean? Where it came from? My surname is very rare in my country Czech Republic and worldwide too, so I believe in possibility to find shared ancestors. So I have decided to build this family tree of all people named Filsak.

Rodokmen je rozdělen do několika větví, které jsou pojmenovány podle míst, kde sídlili nejstarší předkové:
Family tree is divided into several branches, named according to places the oldest ancestors coming from:

Včelnička
Včelnička
Vodice
Vodice
Vodice 2
Vodice 2

Horní Lhota
Horní Lhota
Oldřiš Ober
Oldřiš Ober
Oldřiš Unter
Oldřiš Unter
Oldřiš 2
Oldřiš 2

Mutyněves
Mutyněves
Rodvínov
Rodvínov
Jarošov
Jarošov
Odesa
Odesa
Darmstadt
Darmstadt
Flurstedt
Flurstedt


Pokud hledáte určitou osobu, použijte abecední SEZNAM , nebo tento vyhledávač, kde můžete zadat jméno, ulici nebo město apod:


v rodokmenu všude
If you are looking for certain person, use alphabetical INDEX , or this finder, where you can enter name, street or town and so on:


family tree internet
Několik poznatků O JMÉNĚ .
A few notes ABOUT NAME .
Můžete se podívat na OSOBY , o kterých jsem se dozvěděl. Neznáte někoho z nich?
You can have a look at list of PERSONS , I have found. Do you know anybody of them?
Několik starých FOTOGRAFIÍ z odřeného kufru na půdě.
Some old PHOTOS from scratched case in loft.
Něco o MÉ VĚTVI , pocházející z Včelničky.
A few notes about MY BRANCH coming from Včelnička. (in Czech)
Ostatní příjmení v mé rodině: STROM PŘÍBUZENSTVA
Other surnames in my family: RELATIVES' TREE
Zde je pár ODKAZŮ na užitečné zdroje a služby, na které jsem narazil při hledání Filsaků.
A couple of LINKS to helpful sources and services, which I have found while looking for Filsaks.


Co je nového ...
What's new ...
Lásenická větev je teď součástí větve HORNÍ LHOTA .
27.9. Lasenice branch now belongs to HORNÍ LHOTA branch.
Pelhřimovská větev je teď součástí větve VODICE .
23.9. Pelhrimov branch now belongs to VODICE branch.
Moravská větev doplněna o další předky.
Takže jsme se dostali do Čech: OLDŘIŠ UNTER .
30.6. Morava branch was extended with new accestors.
We are in Bohemia now: OLDŘIŠ UNTER
Moravskou větev doplnila Petra Nožičková.
2.5.
2013
Morava branch was extended by Petra Nožičková.
UWE Fillsack žije v Münsteru, Německo. DARMSTADT
Možná nejpravděpodobnější PŮVOD jména.
21.9.
2006
UWE Fillsack lives in Münster, Germany. DARMSTADT
Maybe the most likely name ORIGIN .
Větev z Moravy doplnila EVA Filsáková.
7.6. Morava branch was extended by EVA Filsáková.
Do rodu z VODICE 2 patří i DAVID Filsák ze Slovenska.
16.3.
2005
Family of DAVID Filsák from Slovakia is part of VODICE 2 tree branch.
Rodina Michaely Rúžové pochází z MUTYNĚVSI u Jindřichova Hradce. [ Mapa ].
7.6. Family of Michaela Rúžová comes from MUTYNĚVES near Jindřichův Hradec. [ Map ].
Navštívil jsem Pacov a u p. Josefa Filsaka jsem nahlédl do kroniky obce VODICE , kde je rod Filsaků zmiňován. Fotografie a dokumenty.
6.4.
2004
I visited Mr. Josef Filsak in Pacov, where I look in chronicle of VODICE village. Filsak family is also spoken there. Photos and documents.
Větev z Moravy doplnil JAN Filsák.
4.9. Morava branch was extended by JAN Filsák.
PAUL Filsack s rodinou žije v Alsasku, Francie. HORNÍ LHOTA
14.6. Family of PAUL Filsack lives in Alsace, France. HORNÍ LHOTA
Nové grafické zobrazení všech větví rodokmenu.
9.3. New family tree charts of all branches.
Do rodu z VODICE patří i rodina Dany Kupcové.
25.2. Family of Dana Kupcová is part of VODICE tree branch.
GÉRALDINE Fullsack uspořádala rod z Alsaska, Francie.
23.2.
2003
GÉRALDINE Fullsack put family tree from Alsace, France in order.
Rodina CHRISTINY Filsakové z Vídně pochází z Odesy na Ukrajině.
9.12. Family of CHRISTINA Filsak from Vienna comes from Odesa, Ukraine.
Možná NEJSTARŠÍ dochované písemné záznamy o jméně.
20.11. Maybe THE OLDEST traditional written records about name.
Pěkné FOTOGRAFIE od pana Johna Filsaka.
23.10. Very nice PHOTOS from Mr. John Filsak.
Dostal jsem POŠTU od pana Jean-Louis Fullsacka ze Strasbourgu, Francie. Jeho rodinná větev JE částí větve OBERSCHLAGLES .
12.9. I received a LETTER from Mr. Jean-Louis Fullsack, Strasbourg, France. His family branch IS part of OBERSCHLAGLES tree.
Dr. Günther Filsak z Kolína nad Rýnem při svých prázdninových cestách navštívil archív v Třeboni ( ZDE o tom píše), kde vyhledal nové údaje z Jindřichohradecka (z let 1790 - 1850), týkající se jeho větve OBERSCHLAGLES . Přidal také větev další OBERSCHLAGLES2 , u které zatím není jasné propojení.
27.7. Dr. Günther Filsak from Cologne on trip to Austria and Bohemia visited archive in Trebon ( HERE he writes about it), where he found new informations from area of Jindrichuv Hradec (years 1790 - 1850), related to his family branch OBERSCHLAGLES . He also added a new one OBERSCHLAGLES2 . But connection of this new branch is not exactly clear.
Nová podoba RODOKMENU Filsaků i STROMU PŘÍBUZENSTVA .
14.1. New look of FAMILY TREE of all people named Filsak and RELATIVES' TREE as well.
Získal jsem informace o další rodině, jejíž předci pocházejí od Jindřichova Hradce. Větev OLDŘIŠ2 .
12.1.
2000
I got info about other family, whose ancestors were comming from Neuhaus. OLDRIS2 tree.
Nové zprávy z PELHŘIMOVA .
12.11. News from PELHRIMOV .
Po návštěvě jižních Čech (Pacov, Cetoraz, Pelhřimov, Telč, Strmilov, Jindřichův Hradec, Rodvínov, Jarošov a Kamenice) jsem doplnil přes 200 jmen z několika dalších větví jmen Filsak a Füllsack. Přesto mi zbylo ještě pár otazníků. 21.7. After trip to the south Bohemia (Pacov, Cetoraz, Pelhrimov, Telc, Strmilov, Jindrichuv Hradec, Rodvinov, Jarosov and Kamenice) I appended over 200 names into several branches of name Filsak and Füllsack. In spite of that, there are still a few question marks in my notes.
Připojena další větev rodokmenu DARMSTADT , obsahující šedesát jmen s příjmením Fillsack. Sestavil ji pan Alfred Fillsack z Kefenrodu. Rod pochází ze středního Německa. 1.7.
1999
New family tree branch DARMSTADT containing sixty persons with surname Fillsack was joined. It was collected by Mr Alfred Fillsack, Kefenrod. This family branch is placed in central Germany.


Napište mi ...
Mail to me ...
Uvítám vaše příspěvky, připomínky a dotazy na adresu:
Jaromir(q)Filsak.com
Please address your contributions, comments and questions to:
Jaromir(q)Filsak.com


Díky ...
Thanks ...
Spolupracovníci a přispěvatelé: Alena, Alfred, Christina, Dana, David, Eva, Géraldine, Gunther, Jan, Jaroslav, Jean-Louis, John, Josef, Jindřich, Manfred, Martina, Paul, Petra, Slavomír, Zdeněk a další. Díky za pomoc. Coworkers and contributors: Alena, Alfred, Christina, Dana, David, Eva, Géraldine, Gunther, Jan, Jaroslav, Jean-Louis, John, Jindřich, Josef, Manfred, Martina, Paul, Petra, Slavomír, Zdeněk and others. Many thanks for help.


Woko ...
ChangeDetect ...
Chcete být poštou od služby Woko hlídá za Vás upozorněni vždy, když na těchto stránkách přibyde něco nového? Napište svoji @adresu a stiskněte tlačítko.
Monitor this Page

by ChangeDetectNavštivte také ...
See also ...
Manana Bluegrass Band NO EMPATHYline


Valid HTML 4.01!